VIEREN

Huis Vieren

In een katholieke kerk is veel te zien, veel te horen. Er is de geur van wierook en de warmte van kaarsen. Iemand draagt een kruis. De priester en de misdienaars staan achter het altaar. De gelovigen zingen, knielen, staan en gaan weer zitten. De priester zingt en spreekt. Kleuren, geuren; alles heeft betekenis. Alles gebeurt op volgorde. We noemen dat liturgie. Alle activiteiten en die met een liturgieviering te maken hebben zijn verenigd in het Huis Vieren.

LITURGIEVIERINGEN
De katholieke kerk is een wereldkerk. Onze parochie, het bisdom Groningen-Leeuwarden en de katholieke kerkprovincie Nederland zijn daar een onderdeel van. Een Eucharistieviering is daarmee overal gelijk. U kunt overal een viering bijwonen en dezelfde onderdelen en elementen van een viering herkennen en meevieren.

Een katholieke kerkdienst heet een viering en heeft iets feestelijks. Elke zondag in het klein en op de hoogtijdagen in het groot vieren we Jezus’ verrijzenis en zeggen we God dank voor alle goede gaven.
Het Sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de katholieke kerk. De Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd en is de gedachtenis aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De Eucharistie vieren is de gedachtenis aan deze Paasmaaltijd

Weekend
Er zijn twee vaste vieringen in het weekeinde. Zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. De vieringen bestaan zowel uit Eucharistie- en Woord- en communievieringen. In Woord- en communievieringen gaan parochianen voor.
Het streven is om minstens één keer per weekend de Eucharistie te vieren. De viering op zondag is de drukstbezochte viering, meestal met een van de koren ter ondersteuning van de zang. Elke zondag is er voor de kinderen een kinderwoorddienst in een gezamenlijke groep. Bij grote feestelijke- en bijzondere vieringen is er voor de allerkleinsten op aanvraag een crèche aanwezig.

Na de zondagviering bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in de Parochiezaal. De viering op zaterdagavond is sober en wordt minder bezocht maar is daardoor intiem en ingetogen van aard.

Weekdagen
Op dinsdag en vrijdagochtend is er een eenvoudige, niet-gezongen eucharistieviering. De Mis begint om 9.30 uur in de Blauwe Zaal. Op deze manier klinken ook door de week de woorden van de Bijbel in de liturgie. De Maaltijd van onze Heer met de eenvoudige tekenen van brood en wijn wordt gevierd als bron van kracht voor ons dagelijks leven. Na de Mis wordt op dinsdag de rozenkrans gebeden en op vrijdag het morgengebed. Iedereen is welkom op deze vieringen.

Huize Bertilla
Een heel andere viering is de maandelijkse eucharistieviering in het (van oorsprong katholieke) verzorgingstehuis Bertilla, onderdeel van Zuidoost Zorg. Elke eerste woensdag van de maand komen bewoners, mensen die in de buurt van Bertilla wonen en parochianen bijeen voor de viering van de Eucharistie.
De werkgroep 70+ verzorgt mede de (logistieke) voorbereidingen. De katholieke viering in Bertilla bestaat uit de liturgie van de dag of van de afgelopen zondag. Er worden altijd liederen gezongen en iedereen kan zijn of haar voorbeden uitspreken. Na de viering wordt altijd met de groep koffie gedronken.

Een paar keer per jaar en voor de hoogfeesten Pasen en Kerstmis zijn er speciale vieringen voor ouderen in de Blauwe Zaal.

Vervoer
Voor mensen die graag naar de kerk willen in het weekend en niet over eigen vervoer beschikken is het mogelijk gehaald en gebracht te worden. Men kan (graag tijdig) contact opnemen met Jeltje de Jong 0512 – 511 024.

KERKKOREN

Parochiekoor Cantemus Redemptori
Het parochiekoor werd in 1954 als herenkoor opgericht. Men zong toen in de kapel van het Franciscanerklooster. Het koor is dus ouder dan onze kerk! In 1957 kwam er een vrouwenkoor bij. Pas na jaren werd het koor ook opengesteld voor dames. Het Gemengd Koor Cantemus Redemptori telt 36 leden. De naam betekend; Wij zingen voor de Verlosser, een mooie naam die past bij onze parochienaam De Goddelijke Verlosser. Het koor kent een breed repertoire met Nederlandse, Latijnse en buitenlandse liederen en missen.

Het koor zingt de eerste en derde zondag van de maand en bij bijzondere vieringen. Bijna alle uitvaartdiensten worden door het koor gezongen. De keuze van de liederen gaan in overleg met de betrokken familie. Ook zingt het koor op verzoek bij huwelijksvieringen.

Het koor heeft op dinsdagavond haar vaste repetitie avond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk. De leden van het koor zijn niet altijd bezig met repeteren en oefenen. Zij hebben jaarlijks een feestje rond november, de dag van de H. Caecilia, de patrones van alle muzikanten. Contactpersonen Henriëtte van Veen, dirigente 0512 – 381 920 en Janny Baas, voorzitter 0512-365 135.

Voor meer informatie zie Cantemus Redemptori

Cantorgroep
De Cantorgroep is een groep zangeressen en zangers die meehelpen om in de liturgie (nieuwe) liederen in de kerk bekend te maken. De groep biedt ondersteuning aan de volkszang. Contactpersonen zijn Kasper Bruens en Henriëtte van Veen 0512 – 381 920.

Gelegenheidskoor

Een aantal keren per jaar zingt een flinke groep parochianen uit de parochie in dit koor. Begonnen als familiekoor zong het aanvankelijk alleen met Kerst. Nu zingt het ook bij de gezinsvieringen, de Eerste communie en op Witte Donderdag. Contactpersonen zijn Frans van Wieren 0594 – 659 374 en Henriëtte van Veen 0512 – 381 920.

Koorleden gevraagd

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Wilt u meer weten over onze koren? U kunt eens een repetitie bijwonen. Meer informatie bij de contactpersonen.

KINDERWOORDDIENST

Elke zondag is er een kinderwoorddienst in één gezamenlijke groep. De kinderen gaan aan het begin van de viering naar de parochiezaal om daar op hun eigen niveau met hetzelfde Evangelie als wat in de kerk gelezen wordt bezig te gaan. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd zijn er speciale projecten voor de kinderen. De Kinderwoorddienst organiseert paar keer per jaar Gezinsvieringen of Kind- en Jeugdvieringen en extra activiteiten. Contactpersonen zijn Arjen Blonk 0512-841410 (voorzitter) en Clara Fleur 0512 – 342 256 (vice-voorzitter).

LECTOREN

Binnen de liturgie van onze kerk zijn vele mensen actief. Een liturgische viering kan pas echt een viering worden als verschillende mensen een aandeel hebben in die samenkomst. De functie van de lector en lectrice is er één van. Een van de taken is het lezen van de eerste lezing uit het Oude Testament, meestal is er een tweede lezing in de Paastijd. Verder bidden zij de verschillende gebedsintenties tijdens de voorbeden. In de dienst van de Tafel assisteren zij de voorganger en bij het uitreiken van de communie. Verder dragen zij zorg voor de mededelingen aan het einde van de viering. Zo geven we samen gestalte geven aan de liturgie! Heeft u interesse om lector of lectrice te worden? Neem dan contact op met contactpersoon Theo Sutman 0594 – 643 483

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Binnen de Rooms-katholieke kerk is het al een eeuw lang een traditie om de kerk met bloemen te versieren. Onze kerk wordt versierd volgens het principe van liturgisch bloemschikken. Zo is de bloemversiering altijd een ondersteuning van de viering en zijn ze liturgisch verantwoord, zowel qua kleur,  vorm, aantallen, lijnen en gebruikte materialen. Onze parochie is trots op de paar vrijwilligers die een steeds weer de liturgisch verantwoorde bloemversiering verzorgen.

Bij Hoogfeesten zoals Pasen, Pinksteren, Kerstmis, maar ook de 1e Heilige Communie, het Vormsel of een speciale Doopdienst worden er extra grote versieringen gemaakt. In overleg kan er voor een rouw- of huwelijksviering altijd voor een grotere versiering, uitgevoerd naar de wens van de betrokkenen, gezorgd worden. Voorbeelden van liturgische versieringen kunt u hier bekijken.

Bij voldoende deelname wordt er ieder jaar een cursus liturgisch bloemschikken gegeven bestaande uit 10 lessen. De cursus kan ook op locatie gegeven worden en is een oecumenische cursus . Bloemschiksters van verschillende geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom. Medio september, oktober gaat deze meestal van start. Opgave kan bij contactpersoon Annette v. Wieren-Nota 0594 – 659 374  armnota@planet.nl

LITURGIEGROEP

De liturgiegroep verzorgd de Woord- en Communievieringen van parochianen. Ongeveer eens in de twee maanden wordt één van de weekendvieringen verzorgd door parochianen. De liturgiegroep maakt deel uit van een grotere werkgroep. Als groep, vaak samen met één van de pastores, bereiden ze samen een overweging voor. De vieringen hebben het karakter van een Woord- en Communieviering, waarbij het bewaarde Heilig Brood ook wordt uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Contactpersoon en inlichtingen Jan Spoelstra 0512 – 510 923

MISDIENAARS EN ACOLIETEN 
Er is een misdienaars- en acolietengroep. In de vieringen hebben misdienaars en acolieten een eigen taak.  De misdienaars en de wat oudere acolieten (zowel jongens als meisjes) assisteren de voorganger. Daarbij begeleiden de acolieten de misdienaars. Ze laten zien dat ook jonge parochianen een mooie en belangrijke taak in de liturgie hebben. Ze geven mede vorm aan een eredienst waarin velen een eigen actieve taak vervullen.

Ieder kind wat de Eerste Communie heeft gedaan kan misdienaar worden en elke jongere die gevormd is, kan acoliet worden. Contactpersoon en inlichtingen Marian Spoelstra 0512 – 523 331