ROOSTER

Liturgisch rooster

Aanvangstijden
Zaterdag 19.00 uur en Zondag 11.00 uur.
Dinsdag- en vrijdagochtend 9.30 uur
Eerste woensdag van de maand

Aswoensdag
Woensdag 18 februari – 19.00 uur
Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, voor bezinning, boete en bekering. Met pastoor J. Deuling
Zaterdag 21 februari
Eucharistieviering pastoor J. Deuling

Zondag 22 februari
Woord- en communieviering met parochievoorganger J. Spoelstra