PAROCHIE

Welkom

Van harte welkom op de website van de parochie De Goddelijke Verlosser. De parochie is een rooms-katholieke geloofsgemeenschap, behorend tot het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Onze parochie is een bijzondere parochie in zijn geschiedenis. Zo’n vijftig jaar geleden waren er maar een handvol katholieken in Drachten. Nu heeft onze parochie ongeveer 1700 leden. Een kleine vitale katholieke geloofsgemeenschap in een overwegend protestante omgeving. Er is een samenwerkingsverband met de parochies van Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied.

In de Huizen Vieren, Dienen, Leren en Ondersteunen, geven we ons geloof gestalte en vindt de Blijde Boodschap van Jezus Christus zijn weg binnen en buiten onze kerk. Getrouw aan het woord van de levende Heer zijn wij een gastvrije geloofsgemeenschap waarin een ieder een thuis vindt en kan vinden. Blijmoedig getuigen we in woord en daad van ons geloof.

Elke zaterdagavond en zondagochtend zijn er vieringen waarin we dat blijmoedige geloof vieren. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de vieringen te komen bezoeken. Deze zijn voor iedereen van goede wil toegankelijk: katholiek en protestants, gelovig en niet-gelovig. Iedereen is welkom en voel u thuis in onze kerk en in onze parochie.

Kijk voor de aanvangstijden bij het Rooster. Graag willen wij u verder op deze website informeren over alles wat speelt in onze parochie en bisdom.

Namens de parochie, Pastoor Jos Deuling