ONDERSTEUNEN

Huis Ondersteunen

Er gebeurt veel in onze parochie, om dat mogelijk te maken moeten allerlei zaken georganiseerd en geregeld zijn. Al deze activiteiten vallen onder het Huis Ondersteunen.

KOSTERGROEP
Onze kerk heeft een groep vrijwillige kosters. Wisselend ondersteunen zij de liturgische vieringen en andere activiteiten in de parochiekerk. Zij dragen zorg voor een goed verloop van de vieringen in het weekeinde, door de week en bij huwelijken en uitvaarten. Verder dragen zij zorg voor de inkoop van alle benodigdheden en zijn steeds verantwoordelijk voor een eindcontrole in de kerk. De koster kan op verzoek assistentie verlenen bij diverse werkzaamheden. Wanneer u hulp nodig heeft van een koster, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de kostergroep Simon Seerden 0512 – 511 126.

SCHOONMAAKGROEP
Een groep verzorgt het schoonhouden van kerkgebouw. Wekelijks zijn een aantal dames actief. De verzorging van de kerkwas is als aparte taak toevertrouwd aan een paar parochianen. Weer iemand anders beheert de voorraad van huishoudelijke artikelen. Ook zijn er een paar vrijwilligers die de tuin rondom de kerk en de pastorie onderhouden. Contactpersoon is Ria Halman 0512 – 516 081

ONDERHOUD GEBOUWEN
Een paar vrijwilligers houden in overleg met het parochiebestuur, het onderhoud van de gebouwen in de gaten. Eén en ander gaat in overleg met het bisdom opgestelde onderhoudsplan. Contactpersoon is Roel Snip 0512 – 519 014

PAROCHIEMAGAZIN
Het parochiemagazin GODZ samen is zoals de naam al zegt, het gezamenlijke parochieblad van de parochies Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Het verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 1350 stuks. In december en in juli verschijnt er een tweemaandelijks nummer. Het parochie-magazin wordt verspreid voor het eerste weekend van de maand. Woont u buiten Drachten dan kunt u het blad ook per post ontvangen. Voor het blad wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €12,00.

Alle parochianen en werkgroepen kunnen artikelen plaatsen. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten indien dit noodzakelijk is in verband met de ruimte. Ook kan kopij geweigerd worden als het niet beantwoordt aan de opzet van het blad. Kopij kunt u inleveren tot en met de 12e van elke maand op: rkparochieblad@live.nl

Contactpersoon is Ben Miedema 0512-545 669

Bezorging en adreswijzigingen
Voor adreswijzigingen, opzeggingen en ook als u het parochieblad per post wilt ontvangen kunt u contact opnemen met contactpersoon Lies Kruiper 0512 – 517 451.

WEBSITE
De parochie heeft een eigen website. Alle Huizen en werkgroepen kunnen bijdrages aanleveren voor de site, want deze is van iedereen! Via de website kunt u het Parochiemagazin ook lezen. Ook kunt u vieringen beluisteren op de website, we proberen van bijzondere vieringen opnames te maken, die u later kunt beluisteren.

RESERVERINGEN
Onze kerk heeft een paar ruimtes die gebruikt kunnen worden voor activiteiten en vergaderingen. Om dit te coördineren wordt er een parochie-agenda bijgehouden waarin de verschillende ruimtes gereserveerd kunnen worden. Contactpersoon hiervoor is Minke Graafsma 0512 – 516 563