Lokale geloofsgemeen-schappen behouden

Lokale geloofsgemeen-schappen behouden

Mgr. De Korte wil lokale geloofsgemeenschappen behouden

Bisschop Gerard de Korte meent dat ook zonder een eigen kerkgebouw een vitale katholieke gemeenschap kan functioneren door bijvoorbeeld samenwerking met een plaatselijke protestantse gemeente of door gebruik te maken van een aula van een school. Hij vindt dat zijn gelovigen zich niet moeten laten gijzelen door zorgen over de toekomst van de Kerk. ‘’Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Denken in termen van louter krimp dreigt ieder enthousiasme te doven.’

Dat zegt de bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden in een pastorale brief aan pastoresteams en parochiebesturen. Het bisdom brengt momenteel het aantal parochies terug van 80 tot 19. De Korte schrijft dat naast deze bestuurlijke schaalvergroting er tegelijkertijd sprake zal moeten zijn van pastorale schaalverfijning.

De Korte meent dat versterking van de geloofskracht van de gelovigen cruciaal is voor de toekomst van de Kerk van het Noorden. In dat kader denkt hij aan het belang van goede verkondiging tijdens de liturgie maar ook aan geloofscommunicatie en catechese. Hij sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus om als Kerk naar buiten te gaan, naar waar de mensen wonen en werken.

De Korte signaleert dat de bestaande pastorale praktijk een grote zuigkracht op pastorale teams en besturen heeft. Het louter vasthouden aan het bestaande betekent volgens hem een langzaam afsterven. Klein en knus maar steeds meer irrelevant. ‘De huidige verouderende gemeenschappen moeten wij bemoedigen, maar ook aansporen om noodzakelijke vernieuwingen toe te laten.’ In dat kader pleit bisschop de Korte voor nieuw missionair pastoraat waarbij het bereiken van nieuwe mensen en het aanboren van nieuwe middelen centraal moet staan.