CONTACT

Contactpersonen

Brieven
R.K. Parochie De Goddelijke Verlosser
Secretariaat
Postbus 183
9200 AD Drachten

Telefoon
Pastorie
0512 – 512 340
Parochiekerk
0512 – 521 085

Email
Pastoor Jos Deuling: j.e.b.deuling@planet.nl
Voorzitter Bejanne Hobert: voorzitter@rkparochiedrachten.nl
Secretaris Georg Dummer: secretariaat@rkparochiedrachten.nl
Communicatie parochiemagaZIN & website: Ben Miedema rkparochieblad@live.nl

Bezoek
Parochiekerk
Pier Panderstraat 1
9203 SG Drachten

R.K. pastorie
Fabriciuslaan 12
9203 LE Drachten

HUIS VIERENCrèche
Boukje de Boer
0512-531942Liturgiegroep
Jan Spoelstra
0512-510923Lectorgroep
Theo Sutman
0594 – 643483Kinderwoorddienst
Arjen Blonk
0512-841410Gezinsvieringen
Cora Veenstra-Bartelds
0594-851646Vervoer Ouderen
Jeltsje de Jong
0512-511024

Gemengd koor
Janny Baas, voorzitter
0512-365135
Henriëtte van Veen, dirigente
0512-381920

Bloemversiering
Annette van Wieren
0594-659374

Cantorgroep
Kasper Bruens
0512- 511228

Gelegenheidskoor
Frans van Wieren
0594-659374
Henriëtte van Veen, dirigente
0512-381920

Misdienaars
Marian Spoelstra
0512-523331

HUIS ONDERSTEUNEN

Kostersgroep
Simon Seerden 0512-511-126

Aanmelden mededelingen en reserveren ruimtes
Minke Graafsma 0512-516563
minke.f.graafsma@gmail.com

ParochiemagaZIN en website
Ben Miedema 0512-545669

Fotograaf
Frans Boersma
0512-516563

Distributie ParochiemagaZIN en adreswijzigingen
Lies Kruiper 0512-517451
Torenstraat 17 9203 BC Drachten

HUIS DIENEN
Coördinator MOV
Harmen Altena
0512-518477Ouderen 70+
Marry Snip
0512-519014KVG
Liesbeth Jordan
0512-531708Nieuwe parochianen
Hilly Engwirda
0512-516872Rouw- en verliesverwerking
Frans Boersma
0512-516563AZC Martinusgroep
Maria-Louise van Dijk
0512-531045Jongerenwerk 4Us
Loes Aalderink
Carolien van Nus
0594-510434
Ben Miedema
0512-545669

Eerste Communie en kindercatechese
Marian Spoelstra
0512-523331
Elly Otten
0512 – 511496

Uw Bijdrage
Het onderhoud van de kerk kost geld en het werk van het pastores team ook. Voor de instandhouding van onze parochie zijn we voor het grootste deel afhankelijk van giften van onze parochianen. De parochie wordt niet gefinancierd door de paus of de bisschop, maar is afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. De parochie is zelf verantwoordelijk voor zijn financiën en dat valt niet altijd mee. U bent vrij om naar vermogen bij te dragen en we zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Mogelijkheden
Naast een maandelijkse vaste bijdrage brengen we ook de mogelijkheid van legaten, erfstelling en schenkingen onder uw aandacht. In een testament kunt u laten opnemen dat u (een deel van) de erfenis na wilt laten aan uw parochie door middel van een legaat of u kunt met een erfstelling naast uw familie ook uw parochie tot mede-erfgenaam benoemen. Ook is het mogelijk schenkingen te doen tijdens uw leven. Door uw bijdrage vast te leggen in een akte van Schenking bij de notaris voor minimaal vijf jaar hebt u zelfs extra belastingvoordeel.

R.K. Parochie De Goddelijke Verlosser Drachten,
ABN bankrekeningnummer 47.08.65.253

Heeft u vragen dan kunt u onze penningmeester dhr. Marco van Burgsteden benaderen 0512 – 537 208